NAJNOWSZE INFORMACJE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" * * * * * NAJNOWSZE INFORMACJE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" * * * * * NAJNOWSZE INFORMACJE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" ::NAJNOWSZE INFORMACJE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" * * * * * NAJNOWSZE INFORMACJE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" * * * * * NAJNOWSZE INFORMACJE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" * * * * * * NAJNOWSZE INFORMACJE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" * * * * * ::INFORMACJE NA TEMAT ZAPISÓW DO ZESPOŁU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W JERUZALU NA ROK SZKOLNY 2019/2020 - W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI"

O nas

Inicjatywa utworzenia stowarzyszenia powstała w lutym 2006 r. W marcu kilkuosobowa grupa zorganizowała spotkanie, na które zostali zaproszeni lokalni działacze. Podczas zebrania zostały przedstawione korzyści dla środowiska wynikające z działalności stowarzyszeń, m.in. możliwości zdobywania funduszy unijnych na cele środowiska społecznego. Jak się okazało potrzeb jest bardzo wiele, od edukacji najmłodszych zaczynając, a na agroturystyce kończąc. Pomysł zawiązania stowarzyszenia został zaakceptowany. W wyniku dyskusji określono ogólne cele zmierzające do wszechstronnego rozwoju lokalnej społeczności.

W dniu 6 marca 2006 roku Członkowie Założyciele uchwałą Nr 2/06 Zebrania Założycielskiego przyjęli Statut Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Kowiesy.

W dniu 18 kwietnia 2006 roku postanowieniem Sądu Rejonowego w Łodzi Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kowiesy zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego.