NAJNOWSZE INFORMACJE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" * * * * * NAJNOWSZE INFORMACJE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" * * * * * NAJNOWSZE INFORMACJE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" ::NAJNOWSZE INFORMACJE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" * * * * * NAJNOWSZE INFORMACJE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" * * * * * NAJNOWSZE INFORMACJE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" * * * * * * NAJNOWSZE INFORMACJE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" * * * * * ::INFORMACJE NA TEMAT ZAPISÓW DO ZESPOŁU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W JERUZALU NA ROK SZKOLNY 2019/2020 - W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI"

Lista członków

Aktualna lista członków Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Kowiesy:

 • Bahrynowska Bogumiła
 • Białek Anna
 • Borowiec Sylwia
 • Caban Janusz
 • Cygan Maria
 • Dąbrowska Janina
 • Dudziak Zuzanna
 • Góralska Ewelina
 • Heleniak Beata
 • Jakubiak Zofia
 • Książkiewicz Elżbieta
 • Luboiński Andrzej Józef
 • Maciejak Jacek
 • Melon Elżbieta
 • Niewczas Jolanta
 • Olszewska Wiesława
 • Olszyńska Barbara
 • Owczarska Renata
 • Pawlak Ewa
 • Powązka Miłosz
 • Rybicka Janina
 • Sikorska Halina
 • Skrzeczyński Mirosław
 • Słoma Teresa
 • Traczyk Agata
 • Wróblewski Marek
 • Żuchlińska Małgorzata


Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Kowiesy:

 • Maria Cygan - Prezes Zarządu
 • Wiesława Olszewska - Skarbnik
 • Ewa Pawlak - Sekretarz
 • Janusz Caban - Członek
 • Elżbieta Melon - Członek


Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Kowiesy:

 • Miłosz Powązka - Przewodniczący
 • Janina Rybicka - Członek
 • Bogumiła Bahrynowska - Członek


Członkowie Założyciele Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Kowiesy:

 • Elżbieta Melon
 • Miłosz Powązka
 • Janina Rybicka
 • Barbara Olszyńska
 • Bogumiła Bahrynowska
 • Maria Cygan
 • Elżbieta Książkiewicz
 • Agnieszka Hyła
 • Marek Wróblewski
 • Janina Dąbrowska
 • Beata Heleniak
 • Adam Jędrychowicz
 • Piotr Męcina
 • Zuzanna Dudziak
 • Ewa Pawlak
 • Janusz Caban
 • Liliana Jechowska
 • Wiesława Olszewska
 • Jacek Maciejak