NAJNOWSZE INFORMACJE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" * * * * * NAJNOWSZE INFORMACJE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" * * * * * NAJNOWSZE INFORMACJE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" ::NAJNOWSZE INFORMACJE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" * * * * * NAJNOWSZE INFORMACJE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" * * * * * NAJNOWSZE INFORMACJE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" * * * * * * NAJNOWSZE INFORMACJE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" * * * * * ::INFORMACJE NA TEMAT ZAPISÓW DO ZESPOŁU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W JERUZALU NA ROK SZKOLNY 2019/2020 - W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI"

Wizytówka

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kowiesy
Kowiesy 85
96-111 Kowiesy

Numer rachunku: 45 9291 0001 0032 2362 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej o/Kowiesy

REGON 100194805

NIP 836 17 83 358

Numer w KRS: 0000255135

E-mail: st.kowiesy@gmail.com

Strona internetowa: st-kowiesy.pl