NAJNOWSZE INFORMACJE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" * * * * * NAJNOWSZE INFORMACJE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" * * * * * NAJNOWSZE INFORMACJE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" ::NAJNOWSZE INFORMACJE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" * * * * * NAJNOWSZE INFORMACJE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" * * * * * NAJNOWSZE INFORMACJE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" * * * * * * NAJNOWSZE INFORMACJE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" * * * * * ::INFORMACJE NA TEMAT ZAPISÓW DO ZESPOŁU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W JERUZALU NA ROK SZKOLNY 2019/2020 - W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI"

Pożyteczne wakacje 2006

„Pożyteczne wakacje ‘2006”

Konkurs ogłoszony przez Fundację Wspomagania Wsi

  • Tytuł projektu: „Cudze chwalicie? Swoje poznajcie!”
  • Wysokość przyznanej dotacji: 2 967,00 zł
  • Czas trwania projektu: 20 lipca – 04 sierpnia 2006 r.
  • Miejsce realizacji: świetlica w Woli Pękoszewskiej, gm. Kowiesy.


W ramach projektu zaplanowano wycieczki rowerowe szlakami o łącznej długości około 25 km przebiegającymi przez gminę Kowiesy. Dzięki nim można było poznać walory przyrodnicze naszej gminy. Odbyło się spotkanie z leśniczym i przejażdżka rowerowa pod jego przewodnictwem. W trakcie wycieczki fotografowano ciekawe obiekty: przyrodnicze - miejsca żerowania zwierząt, ciekawe rośliny, głazy, doliny rzek oraz obiekty kulturowe - przydrożne kapliczki, dworki. Uczestnicy sporządzili mapę terenową, na której zaznaczono szlaki rowerowe oraz wzbogacono ją w zdjęcia. Z dotacji został zakupiony dla Stowarzyszenia aparat cyfrowy oraz drukarka atramentowa. Natomiast na potrzeby realizacji projektu zakupiono wiele pomocy, które udostępniono dzieciom i młodzieży w ramach zajęć świetlicowych. Wśród zakupionych artykułów znalazły się m.in. stół „Piłkarzyki”, piłki, warcaby, scrable, przewodniki przyrodnicze: „Rośliny”, „Zwierzęta” oraz artykuły papiernicze, kredki, farby, brystole.

autor: Maria Cygan