NAJNOWSZE INFORMACJE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" * * * * * NAJNOWSZE INFORMACJE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" * * * * * NAJNOWSZE INFORMACJE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" ::NAJNOWSZE INFORMACJE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" * * * * * NAJNOWSZE INFORMACJE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" * * * * * NAJNOWSZE INFORMACJE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" * * * * * * NAJNOWSZE INFORMACJE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" * * * * * ::INFORMACJE NA TEMAT ZAPISÓW DO ZESPOŁU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W JERUZALU NA ROK SZKOLNY 2019/2020 - W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI"

Ochrona bioróżnorodności ...

„Ochrona różnorodności biologicznej szansą dla wsi”

Konkurs ogłoszony przez Fundację Wspomagania Wsi, Program Małych Dotacji GEF/SGP UNDP oraz Bank Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych

  • Tytuł projektu: „Stare odmiany drzew owocowych to droga do produktów nowych”
  • Wysokość przyznanej dotacji: 9 900,00 zł
  • Czas trwania projektu: 01 lipiec 2006 – 31 grudzień 2007 r.
  • Miejsce realizacji: gmina Kowiesy


Uzyskana dotacja została przeznaczona na założenie 25 nowych sadów dawnych rodzimych odmian drzew owocowych, lokalnie znanych, m.in. Antonówka Biała, Antonówka Półtorafuntowa, Szara Reneta, Malinowa Oberlandzka i wiele inne. W tworzonych przydomowych ogrodach każdy uczestnik projektu posadził po 23 drzewka. Oprócz materiału szkółkarskiego zakupiono paliki oraz korę i przekazano nieodpłatnie uczestnikom projektu. Dawne odmiany jabłoni, grusz, śliw są odporne na wymarzanie i większość chorób oraz szkodników. W ramach projektu odbyły się także szkolenia z zakresu ochrony różnorodności biologicznej prowadzone przez pracownika naukowego Zakładu Odmianoznawstwa Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach. Na zakończenie projektu wydano okolicznościową ulotkę promującą zrealizowane przedsięwzięcie. Mamy nadzieję, że wyhodowane owoce pozwolą wypracować produkt lokalny w postaci „szarlotki kowieskiej”.

autor: Maria Cygan