NAJNOWSZE INFORMACJE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" * * * * * NAJNOWSZE INFORMACJE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" * * * * * NAJNOWSZE INFORMACJE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" ::NAJNOWSZE INFORMACJE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" * * * * * NAJNOWSZE INFORMACJE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" * * * * * NAJNOWSZE INFORMACJE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" * * * * * * NAJNOWSZE INFORMACJE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" * * * * * ::INFORMACJE NA TEMAT ZAPISÓW DO ZESPOŁU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W JERUZALU NA ROK SZKOLNY 2019/2020 - W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI"

Edukacja patriotyczna dzieci i młodzieży

„Edukacja patriotyczna dzieci i młodzieży”

Konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Tytuł projektu: „To moja, to nasza historia”
  • Wysokość otrzymanej dotacji: 6 650,00 zł
  • Czas trwania projektu: 05 październik – 15 grudzień 2007 r.
  • Miejsce realizacji: Publiczne Gimnazjum w Jeruzalu, gm. Kowiesy

Celem przedsięwzięcia było: wzbogacanie i pogłębianie idei wychowania patriotycznego oraz społecznego, propagowanie wiedzy dotyczącej wielkich Polaków, niezwykłych miejsc w Małej Ojczyźnie, sporządzenie dokumentacji papierowej i fotograficznej. W ramach projektu prowadzono warsztaty redakcyjne, na których młodzież porządkowała i opracowywała materiały dotyczące ważnych miejsc i postaci związanych z gminą Kowiesy. Ponadto uczniowie - realizatorzy zadania wyjechali na wycieczkę do Muzeum w Łowiczu, gdzie wzięli udział w lekcji muzealnej n/t: „Muzeum a dzieła sztuki - podstawowe pojęcia muzealnictwa i historii sztuki. Przybliżenie dziedzin sztuki - dawniej i dziś” oraz „Przodkowie, rodziny, rody. Podstawowe pojęcia z zakresu heraldyki oraz genealogii, praca na ekspozycji”. Ponadto zwiedzili „Galerię Browarna” w Łowiczu, gdzie zobaczyli m.in. wiele unikalnych fotografii przedstawiających Józefa Chełmońskiego, którego losy związane są z Wolą Pękoszewską. Zwieńczeniem projektu było wydanie mini przewodnika historycznego „Śladami historii ... w gminie Kowiesy”. Pokonując wskazaną w przewodniku trasę można zobaczyć miejsca ciekawe i ważne ze względów historycznych i kulturowych. Całości wrażeń dopełni zamieszczona ich krótka charakterystyka.

autor: Maria Cygan