NAJNOWSZE INFORMACJE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" * * * * * NAJNOWSZE INFORMACJE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" * * * * * NAJNOWSZE INFORMACJE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" ::NAJNOWSZE INFORMACJE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" * * * * * NAJNOWSZE INFORMACJE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" * * * * * NAJNOWSZE INFORMACJE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" * * * * * * NAJNOWSZE INFORMACJE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" * * * * * ::INFORMACJE NA TEMAT ZAPISÓW DO ZESPOŁU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W JERUZALU NA ROK SZKOLNY 2019/2020 - W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI"

Ochrona różnorodności ...

„Ochrona różnorodności biologicznej naszą szansą”

Konkurs ogłoszony przez Fundację Wspomagania Wsi
  • Tytuł projektu: „Żyć zdrowo, pomysłowo i kolorowo”.
  • Wysokość otrzymanej dotacji: 9 625 ,00 zł
  • Czas trwania projektu: 01 lipca 2008 – 31 grudnia 2009 r.
  • Miejsce realizacji: gmina Kowiesy

Najważniejszym celem projektu jest włączenie lokalnej społeczności, a przede wszystkim kobiet – gospodyń domowych w szeroki zakres działań na rzecz ochrony rzadko uprawianych odmian warzyw rodzimych poprzez zakładanie przydomowych ogrodów warzywnych, popularyzowanie zdrowego żywienia z wykorzystaniem wyhodowanych plonów. Doskonałym działaniem jest połączenie uprawy warzyw z uprawą roślin ozdobnych jako naturalną ochroną przed szkodnikami i chorobami. Jesienią 2008 roku zakupiono cebule i kłącza roślin ozdobnych rodzimych odmian i przekazano je realizatorom projektu. Następny etap będzie prowadzony wiosną 2009 roku, kiedy to zostaną zakupione nasiona i sadzonki warzyw strączkowych, dyniowatych, szczypiorkowych, zielonych, również odmian rodzimych. Realizacja projektu umożliwi zdobycie umiejętności prowadzenia biodynamicznej uprawy warzyw w sąsiedztwie roślin ozdobnych, ponieważ w ramach projektu zaplanowano szkolenia w zakresie: upraw biodynamicznych, ochrony bioróżnorodności, dietetyki i żywienia. Pierwsze plony (lato, jesień 2009 r) oraz zdobyta fachowa wiedza na temat zdrowego żywienia to propozycja zorganizowania spotkania kulinarnego z potrawami warzywnymi w roli głównej. Dzięki sadom z dawnymi odmianami drzew, jak i ogrodom warzywno – kwiatowym gmina Kowiesy będzie lokalną bazą rodzimych odmian. Zaplanowano wydanie folderu promującego projekt.

autor: Maria Cygan