NAJNOWSZE INFORMACJE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" * * * * * NAJNOWSZE INFORMACJE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" * * * * * NAJNOWSZE INFORMACJE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" ::NAJNOWSZE INFORMACJE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" * * * * * NAJNOWSZE INFORMACJE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" * * * * * NAJNOWSZE INFORMACJE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" * * * * * * NAJNOWSZE INFORMACJE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" * * * * * ::INFORMACJE NA TEMAT ZAPISÓW DO ZESPOŁU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W JERUZALU NA ROK SZKOLNY 2019/2020 - W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI"

Aktywizacja ...

„Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”

Konkurs ogłoszony przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

  • Tytuł projektu: „Dobry start przedszkolaka”
  • Wysokość otrzymanej dotacji: 4 365,00 zł
  • Czas trwania projektu: 03 listopada – 19 grudnia 2008 r.
  • Miejsce realizacji: Zespół Wychowania Przedszkolnego w Jeruzalu, gm. Kowiesy


Celem programu jest rozszerzenie podstawowej oferty edukacyjnej i wychowawczej kierowanej do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uświadomienie rodzicom potrzeb edukacyjnych dzieci, konieczności ich wszechstronnego rozwoju zapewniającego w przyszłości dobry start w edukacji szkolnej. W ramach projektu objęto badaniem logopedycznym grupę 18 przedszkolaków w wieku 4 - 5 lat, prowadzono 13 godzin zajęć logopedycznych we współpracy z logopedą - specjalistą z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Skierniewicach, których celem było kształtowanie nawyków prawidłowego mówienia, eliminowanie istniejących zaburzeń logopedycznych, wdrażanie do właściwego komunikowania się. Ponadto odbyło się 24 godzin zajęć rytmiki zapewniającej harmonijny rozwój ruchowy i artystyczny poprzez muzykę, kształtowanie sprawności fizycznej i ruchowej, zręczności, koordynacji słuchowo – ruchowej. Przeprowadzono również zajęcia języka angielskiego mające na celu wyrównanie szans edukacyjnych poprzez osłuchanie i zabawę z językiem obcym, wspierające rozwój umiejętności językowych i zwiększające w przyszłości efektywność kształcenia. Dzięki dotacji zakupiono bardzo bogaty zestaw książek dla dzieci: m.in. zbiorki wierszyków, obrazkowe słowniki języka angielskiego, układanki edukacyjne, zestawy PUS-a (gry dydaktycznej „Pomyśl, Ułóż, Sprawdź), nagrania do rytmiki, instrumenty perkusyjne, drobny sprzęt sportowy.

autor: Maria Cygan