NAJNOWSZE INFORMACJE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" * * * * * NAJNOWSZE INFORMACJE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" * * * * * NAJNOWSZE INFORMACJE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" ::NAJNOWSZE INFORMACJE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" * * * * * NAJNOWSZE INFORMACJE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" * * * * * NAJNOWSZE INFORMACJE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" * * * * * * NAJNOWSZE INFORMACJE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" * * * * * ::INFORMACJE NA TEMAT ZAPISÓW DO ZESPOŁU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W JERUZALU NA ROK SZKOLNY 2019/2020 - W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI"

Poznajemy zwierzęta ...

„Poznajemy zwierzęta z bliskich i dalekich stron”

  • Tytuł programu: „Poznajemy zwierzęta z bliskich i dalekich stron”
  • Wysokość otrzymanej dotacji: 2 150,00 zł
  • Czas trwania projektu: kwiecień – czerwiec 2009 r.
  • Miejsce realizacji: Zespół Wychowania Przedszkolnego w Jeruzalu, gm. Kowiesy

Ważnym aspektem edukacji najmłodszych jest budzenie wrażliwości na otaczającą przyrodę, kształtowanie nawyków i postaw proekologicznych. Realizacji tych założeń służą wszelkie zajęcia organizowane w przedszkolu i poza nim. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kowiesy wystąpiło do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z wnioskiem o dofinansowanie programu z zakresu edukacji ekologicznej. Tytuł opracowanego programu to: „Poznajemy zwierzęta z bliskich i dalekich stron”. Koszt całkowity programu to 2,7tys. złotych, z czego 80 % stanowiło dofinansowanie, a 20 % to wkład własny Stowarzyszenia. Program realizowany był od kwietnia do czerwca 2009 roku. Celem było zapoznanie dzieci ze zwierzętami żyjącymi w polskich lasach, jak i zwierzętami egzotycznymi żyjącymi w ogrodzie zoologicznym oraz poznanie środowiska naturalnego zwierząt i uświadomienie konieczności jego ochrony. W ramach programu przeprowadzonych zostało wiele zajęć dydaktycznych polegających na zapoznaniu dzieci ze zwierzętami żyjącymi w lesie. Zajęcia z wykorzystaniem zakupionych atlasów, książek o tematyce przyrodniczej były doskonałym uzupełnieniem spacerów i krótkich wycieczek do pobliskiego lasu, leżącego w granicach Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Dzięki zakupionym pacynkom dzieci mogły tworzyć „leśny teatrzyk”. Poznawanie krótkich utworów literackich, których bohaterami są zwierzątka na pewno wzbogaciły wiedzę dzieci na temat środowiska zwierząt i ich życia. Przedszkolaki poznawały zwierzęta nie tylko z bliskich stron, ale również te dziko żyjące z odległych krain. W związku z tym dzieci pod opieką nauczyciela przedszkola oraz rodziców pojechały na wycieczkę do Ogrodu Zoologicznego w Łodzi. Odwiedziły nie tylko ogród, ale i palmiarnię, gdzie zobaczyły egzotyczne rośliny w naturalnej niemal wielkości. Poznawały zwierzęta nie tylko dzięki bezpośrednim obserwacjom, ale również podczas zajęć w sali dzięki bogato ilustrowanym atlasom zwierząt, układankom. Dużym powodzeniem podczas zabaw cieszyły się zakupione klocki Lego „Duże ZOO”, a także inne pomoce dydaktyczne. Swoje wrażenia i wiedzę z przyrody dzieci pokazały na rysunkach, a także w czasie zabaw tematycznych. Uzupełnieniem edukacji ekologicznej było posadzenie krzewów ozdobnych na grządce obok wejścia do przedszkola oraz przygotowanie kącika przyrody w sali przedszkolnej. Edukacja ekologiczna mimo zakończonego programu będzie kontynuowana zgodnie z planem dydaktycznym przedszkola, tym bardziej, że placówka wzbogaciła się o pomoce z tej dziedziny.

autor: Maria Cygan