NAJNOWSZE INFORMACJE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" * * * * * NAJNOWSZE INFORMACJE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" * * * * * NAJNOWSZE INFORMACJE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" ::NAJNOWSZE INFORMACJE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" * * * * * NAJNOWSZE INFORMACJE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" * * * * * NAJNOWSZE INFORMACJE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" * * * * * * NAJNOWSZE INFORMACJE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" * * * * * ::INFORMACJE NA TEMAT ZAPISÓW DO ZESPOŁU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W JERUZALU NA ROK SZKOLNY 2019/2020 - W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI"

W świecie ptaków ...

„W świecie ptaków i owadów – program edukacji ekologicznej”

    • Tytuł programu: „W świecie ptaków i owadów – program edukacji ekologicznej”
  • Wysokość otrzymanej dotacji: 5.500,00zł
  • Czas trwania projektu: kwiecień – czerwiec 2012r.
  • Miejsce realizacji: Zespół Wychowania Przedszkolnego w Jeruzalu, gm. Kowiesy

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kowiesy wystąpiło do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z wnioskiem o dofinansowanie programu z zakresu edukacji ekologicznej. Tytuł opracowanego programu to: „W świecie ptaków i owadów”. Koszt całkowity programu to 6.150,00 złotych, z czego 90 % czyli 5.500 zł stanowiła dotacja WFOŚiGW w Łodzi, a 10 % to wkład własny Stowarzyszenia. Program realizowany był od kwietnia do czerwca 2012 roku. Celem było zapoznanie dzieci z ptakami i owadami, żyjącymi w polskich lasach, na naszych łąkach oraz poznanie środowiska naturalnego tych zwierząt i uświadomienie konieczności jego ochrony. W ramach programu przeprowadzono pogadanki na temat: „Ptaki – nasi skrzydlaci przyjaciele” oraz „Znam owady”. Dzieci poznały naturalne siedliska ptaków oraz owadów (las, łąka), ich zwyczaje, rolę jaką spełniają w przyrodzie, odżywianie. Dzieci nauczyły się rozpoznawać ptaki po ubarwieniu. Pomocne okazały się ilustracje w atlasach i albumach przyrodniczych. Ponadto dzięki temu, że został zakupiony projektor, dzieci oglądały prezentację multimedialną wypożyczoną ze zbiorów Dyrekcji BPK. Utrwaleniem poznanej wiedzy były zakupione gry planszowe podłogowe „Wyprawa do lasu” i „Przyrodniczy alfabet”. W grze mogło uczestniczyć jednocześnie kilkoro dzieci, pozostałe bawiły się zgadywankami przyrodniczymi PUS (Pomyśl Ułóż Sprawdź), które dotyczyły ptaków i owadów w różnych porach roku. Poznawanie ptaków i owadów odbywało się również w ich naturalnym środowisku. Pracownicy Bolimowskiego Parku Krajobrazowego poprowadzili przedszkolaki na spacer do pobliskiego lasu oraz na łąkę. Był to spacer połączony z poszukiwaniem, rozpoznawaniem, obserwowaniem ptaków (dzięcioł, kopciuszek, sikorka, sójka, bocian) oraz owadów (biedronka, pszczoła, mrówka, trzmiel, motyl). Bardzo przydatne okazały się zakupione lornetki oraz lupy, które sprawiły małym przyrodnikom ogromną radość. Po powrocie ze spaceru dzieci wykonywały prace plastyczne: kolorowały sylwety poznanych ptaków i nazywały je, tworzyły mini – plakaty techniką collage z owadami w roli głównej. Ponadto zakupione zostały naklejki ścienne „Leśny zakątek” i „Leśna polana”, które wraz z pracami plastycznymi dzieci są stałą dekoracją sali przedszkolnej. W ramach realizowanego programu zaplanowano dwie wycieczki tematycznie związane z poznawanym światem ptaków i owadów. Najpierw dzieci wyjechały na wycieczkę do Ośrodka Edukacji Przyrodniczo – Leśnej w Rogowie. Tam pod opieką przewodnika zwiedziły interesujące wystawy oraz wzięły udział w zajęciu edukacyjnym. Deszcz uniemożliwił dłuższy spacer po ogrodzie. Druga wycieczka odbyła się do Ujazdu, gdzie przedszkolaki zwiedziły niezwykłą wystawę poznanych owadów, ale w ogromnych rozmiarach - „Mikrokosmos”. Obie wycieczki dostarczyły dzieciom wielu niezapomnianych wrażeń. Końcowym elementem prowadzonej edukacji ekologicznej było utworzenie ogródka przedszkolnego. Rodzice posadzili zakupione derenie, głogi, śnieguliczki, kaliny oraz aronie. Krzewy są obecnie ozdobą otoczenia przedszkola, natomiast zimą będą doskonałą „ptasią spiżarnią”, a przez cały rok będą dobrym miejscem do obserwacji i ptaków, i owadów.

Program okazał się ciekawym pomysłem propagowania edukacji ekologicznej wśród najmłodszych.