NAJNOWSZE INFORMACJE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" * * * * * NAJNOWSZE INFORMACJE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" * * * * * NAJNOWSZE INFORMACJE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" ::NAJNOWSZE INFORMACJE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" * * * * * NAJNOWSZE INFORMACJE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" * * * * * NAJNOWSZE INFORMACJE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" * * * * * * NAJNOWSZE INFORMACJE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" * * * * * ::INFORMACJE NA TEMAT ZAPISÓW DO ZESPOŁU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W JERUZALU NA ROK SZKOLNY 2019/2020 - W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI"

Wiedzą przedszkolaki ...

"Wiedzą przedszkolaki jak żyją zwierzaki" - to program z zakresu edukacji ekologicznej, który będzie realizowany w Zespole Wychowania Przedszkolnego w Jeruzalu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Stowarzyszenie uzyskało dotację w wysokości 4.960,00 złotych na realizację tego zadania, którego całkowity koszt wynosi 5.516,00 złotych. Udział własny Stowarzyszenie stanowi kwota w wysokosci 556,00 złotych.