NAJNOWSZE INFORMACJE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" * * * * * NAJNOWSZE INFORMACJE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" * * * * * NAJNOWSZE INFORMACJE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" ::NAJNOWSZE INFORMACJE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" * * * * * NAJNOWSZE INFORMACJE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" * * * * * NAJNOWSZE INFORMACJE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" * * * * * * NAJNOWSZE INFORMACJE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" * * * * * ::INFORMACJE NA TEMAT ZAPISÓW DO ZESPOŁU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W JERUZALU NA ROK SZKOLNY 2019/2020 - W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI"

Granty "Krainy Rawki"

1. „Po prostu tańcz” – zajęcia taneczne dla młodzieży – konkurs na realizację zadania publicznego – 2 tys. zł, marzec 2013 roku;
2. „Taniec – moja pasja” - zajęcia taneczne dla młodzieży – konkurs na realizację zadania publicznego – 2 tys. zł, marzec 2013 roku;
3. „Rocznice wielkich Polaków Małej Ojczyzny” – zorganizowanie Dni Chełmońskiego (warsztaty plastyczne, rajd rowerowy do Radziejowic, odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Józefowi Chełmońskiemu - w Woli Pękoszewskiej) – 5 tys. zł, kwiecień 2014;
4. „Ziemia Chełmońskiego kwiatami malowana” – 5 tys. zł (wycieczka rowerowa do "Lawendówki", wydanie folderu poświęconego Chełmońskiemu oraz innym Wielki Polakom, których życie wiąże się z naszą Małą Ojczyzną).