NAJNOWSZE INFORMACJE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" * * * * * NAJNOWSZE INFORMACJE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" * * * * * NAJNOWSZE INFORMACJE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" ::NAJNOWSZE INFORMACJE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" * * * * * NAJNOWSZE INFORMACJE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" * * * * * NAJNOWSZE INFORMACJE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" * * * * * * NAJNOWSZE INFORMACJE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" * * * * * ::INFORMACJE NA TEMAT ZAPISÓW DO ZESPOŁU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W JERUZALU NA ROK SZKOLNY 2019/2020 - W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI"

Aktualności

06 czerwca 2017 21:28 | Aktualności

Edukacja ekologiczna mieszkańców woj. łódzkiego 2016

EDUKACJA EKOLOGICZNA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO - 2016” to konkurs na dotacje z dziedziny edukacji ekologicznej, ogłoszony przez  Wojewódzki Fundusz  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMINY KOWIESY  otrzymało dotację w wysokości 12 tys. złotych na realizację zadania „Wokół dawnej chaty –  bioróżnorodność w gminie Kowiesy”. Koszt całkowity zadania 15560,41 zł. Zadanie było realizowane na terenie naszej gminy od marca 2016 do końca maja 2017 roku i bezpośrednio wzięło w nim udział 30 uczestników.

Uzyskana dotacja została przeznaczona przede wszystkim na:

- szkolenia z zakresu ekologii, różnorodności biologicznej, poszerzenie wiedzy na temat starych odmian drzew owocowych i roślin zielarskich – 3 szkolenia,

- zakup sadzonek dawnych odmian drzew owocowych – papierówka, kronselka, malinówka, szara reneta, antonówka – po 15 drzewek dla każdego uczestnika projektu,

- zakup sadzonek i zestawów nasion roślin zielarskich – po 30 doniczek i 10 torebek dla każdego uczestnika projektu,

- zorganizowanie wycieczek do gospodarstw ziołowych na terenie gminy Kowiesy i udział w warsztatach,

- zakup prenumeraty „Działkowca” oraz fachowej literatury z zakresu bioróżnorodności i ekologii  jako nagród w konkursie dla uczestników projektu,

- wydanie folderu okolicznościowego popularyzującego ideę bioróżnorodności, potrzebę jej ochrony oraz informującego o założeniach projektu „Wokół dawnej chaty”.

To tylko najważniejsze etapy zadania. Warto podkreślić, że tematyka projektu spotkała się z ogromnym zainteresowaniem uczestników. Szkolenia oraz warsztaty posłużyły nie tylko poszerzeniu wiedzy, ale także były doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, pomysłów. Dzięki zrealizowanemu zadaniu na terenie gminy Kowiesy powstało 30 przydomowych sadów dawnych odmian drzew owocowych i 30 ogródków ziołowych. Są też rabaty kwiatowe, które przyciągają wzrok nie tylko rozmaitością gatunków, ale i kolorystyką. Są więc i malwy, i ostróżki, niezapominajki, nagietki, rumianki, len, lawenda, jeżówka – czyli prawie tak jak wokół dawnej chaty. Tylko chaty już nie takie jak dawniej …

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kowiesy dziękuje Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi za pozytywną ocenę wniosku i przyznaną dotację.

Przeczytano: 826 razy. Wydrukuj|Do góry

Edukacja ekologiczna mieszkańców woj. łódzkiego 2016