NAJNOWSZE INFORMACJE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" * * * * * NAJNOWSZE INFORMACJE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" * * * * * NAJNOWSZE INFORMACJE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" ::NAJNOWSZE INFORMACJE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" * * * * * NAJNOWSZE INFORMACJE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" * * * * * NAJNOWSZE INFORMACJE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" * * * * * * NAJNOWSZE INFORMACJE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" * * * * * ::INFORMACJE NA TEMAT ZAPISÓW DO ZESPOŁU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W JERUZALU NA ROK SZKOLNY 2019/2020 - W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI"

Aktualności

18 marca 2015 13:20 | Aktualności

Zaproszenie

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Kowiesy zaprasza na Walne Zebranie członków Stowarzyszenia, które odbędzie się  30 marca o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kowiesy.

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wybór Przewodniczącego zebrania.
  4. Sprawozdania finansowe i merytoryczne za rok 2014.
  5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowych członków.
  9. Sprawy różne:

- propozycja organizacji rocznicy odsłonięcia tablicy pamiątkowej w Woli Pękoszewskiej, poświęconej Józefowi Chełmońskiemu

-   propozycja wycieczki krajoznawczej.

 

 Po zebraniu ok. godz. 15:00 zapraszamy do udziału w warsztatach: „Wielkanocne inspiracje plastyczne”, które poprowadzi artysta malarz.

 Prosimy o telefoniczne potwierdzenie udziału w warsztatach do dnia 25 marca  pod nr. tel. 46 831 70 26 wew. 27 lub 46 834 92 60.

 

 

Przeczytano: 944 razy. Wydrukuj|Do góry